Vertalingen

Vertalingen

Studio Spaghetti vertaalt…
Van Italiaans naar Nederlands, van Engels naar Nederlands of van Nederlands naar Italiaans,
maar ook van stroef naar soepel Nederlands, van recht naar krom, of desgewenst andersom!

Wij verzorgen ook beëdigde vertalingen van en naar het Italiaans. Nicoline Streng van Studio Spaghetti is beëdigd bij de rechtbank van Den Haag en staat met Wbtv nr. 10900 ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers.

Een paar voorbeelden van teksten die wij kunnen vertalen:
Literatuur, menukaarten, stripverhalen, tijdschriftartikelen, naslagwerken, draaiboeken, horoscopen, kinderboeken, scripties, apps, biografieën, uitnodigingen, bedrijfsplannen, websites, omslagteksten, graphic novels, recensies, filmscripts, notariële akten, e-mails, reclamefolders, presentaties, diploma’s, recepten, sollicitatiebrieven, flyers, catalogi, citaten, voedseletiketten, blogs, databases, infographics, contracten, slogans, mailings, overzichten, e-books, productomschrijvingen, samenvattingen, koop- of huurovereenkomsten, ansichtkaarten, tv-scenario’s, programmaboekjes, museumgidsen, speaking notes, handleidingen, sms’jes, werkgeversverklaringen, riders, liefdesbrieven, projectplanningen, wetenschappelijke artikelen, sketchnotes, sprookjes, algemene voorwaarden, socialmediaberichten, facturen, webshopteksten, toneelstukken, certificaten, songteksten, juridische adviezen, gedichten, marketingplannen, readers, loonstrookjes, foto-onderschriften, routebeschrijvingen, notulen, breipatronen, cursusmaterialen, quizvragen, krantenartikelen, bijsluiters, dagboeken, processen-verbaal, interviews, jaaropgaven, teksten voor tentoonstellingen en exposities, mindmaps, advertenties, nieuwsbrieven…

 

contact