Redactie

Redactie

Studio Spaghetti corrigeert en redigeert…
Zelf een tekst geschreven, laten schrijven of laten vertalen en twijfel je over de kwaliteit en leesbaarheid van deze tekst? Wij kijken er graag met een frisse en kritische blik naar en zetten de puntjes op de i.

De beste schrijvers vergeten wel eens punt, zien een dubbele spatie over het hoofd of spreken de lezer onbewust afwisselend met u en jij aan. De kleinste tekstfouten leiden de aandacht van de lezer echter al af en dat komt het doel van de tekst (en het imago van de schrijver) niet ten goede. Wij kunnen de tekst in kwestie daarom proeflezen (proofreading) en vervolgens corrigeren of redigeren.

Onder tekstcorrectie verstaan wij het controleren van de tekst op spel- en typfouten, grammaticale fouten en interpunctie. Bij tekstredactie gaan we een stap verder en beoordelen we niet alleen de spelling, grammatica, interpunctie en lay-out, maar ook de stijl (woordkeus/formulering), opbouw en inhoud van de tekst. Als het om een vertaling gaat, kunnen wij de vertaalde tekst met de brontekst vergelijken en nalopen op mogelijke vertaalfouten, weglatingen of overbodige toevoegingen.

Een paar voorbeelden van teksten die wij kunnen corrigeren/redigeren:
Literatuur, menukaarten, stripverhalen, tijdschriftartikelen, naslagwerken, draaiboeken, horoscopen, kinderboeken, scripties, apps, biografieën, uitnodigingen, bedrijfsplannen, websites, omslagteksten, graphic novels, recensies, filmscripts, notariële akten, e-mails, reclamefolders, presentaties, diploma’s, recepten, sollicitatiebrieven, flyers, catalogi, citaten, voedseletiketten, blogs, databases, infographics, contracten, slogans, mailings, overzichten, e-books, productomschrijvingen, samenvattingen, koop- of huurovereenkomsten, ansichtkaarten, tv-scenario’s, programmaboekjes, museumgidsen, speaking notes, handleidingen, sms’jes, werkgeversverklaringen, riders, liefdesbrieven, projectplanningen, wetenschappelijke artikelen, sketchnotes, sprookjes, algemene voorwaarden, socialmediaberichten, facturen, webshopteksten, toneelstukken, certificaten, songteksten, juridische adviezen, gedichten, marketingplannen, readers, loonstrookjes, foto-onderschriften, routebeschrijvingen, notulen, breipatronen, cursusmaterialen, quizvragen, krantenartikelen, bijsluiters, dagboeken, processen-verbaal, interviews, jaaropgaven, teksten voor tentoonstellingen en exposities, mindmaps, advertenties, nieuwsbrieven…

contact